วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ความหลากหลายของหนทางการทำความดี

ความว่า จากท่านอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ เล่าว่า : ท่านเราะสุลุลลอฮฺ (ซ.ล) กล่าวว่า : "ทุกๆ

ข้อต่อของร่างกายมนุษย์จำเป็นต้องทำการบริจาคทานเศาะดะเกาะฮฺ (เพื่อเป็นการขอบคุณทดแทนต่อ

อัลลอฮฺที่ทรงประทานข้อต่อเหล่านั้น) ในทุกๆวันที่ดวงอาทิตย์ยังขึ้นอยู่ ซึ่งการที่ท่านให้ความเป็นธรรม

ระหว่างคนสองคนก็เป็นการบริจาคทาน การที่ท่านช่วยเหลือชายคนหนึ่งในเรื่องสัตว์พาหนะของเขาโดย

ท่านพยุงเขาให้ขึ้นขี่มันหรือช่วยยกสัมภาระขึ้นบนหลังสัตว์พาหนะของเขา ล้วนเป็นการบริจาคทาน คำ

พูดที่ดีก็เป็นการบริจาคทาน ทุกๆย่างก้าวที่ท่านเดินไปละหมาดก็เป็นการบริจาคทาน และการที่ท่านขจัด

สิ่งที่เป็นอัตรายหรืออาจก่อความเดือดร้อนออกจากท้องถนนก็เป็นการบริจาคทานเช่นกัน"
  
                                                หะดีษบันทึกโดย อัล-บุคอรีย์ และ มุสลิม

รอมฎอน

                จากอบี สะอีดอัลคุฎรีย์เราะฎิยัลลอฮฺอัลฮุ กล่าวว่า ท่านรอวูล (ศ็อล) กล่าวว่า ผู้ถือศิลอดเพื่ออัลลอฮหนึ่งวัน อัลลอฮฺจะทรงให้ใบหน้าของห่างไกลจากไฟนรก (บันทึกโดย มุสลิม)


               จากอบีฮฺรอยเราะห์ฎิยัลรอฮฺอัลฮุ ท่านรอซูล (ศ็อล) กล่าวว่า ผู้ใดถือศิลอดในเดือนรอมฎอนด้วยความศรัทธาและบริสุทธิ และมุ่งหวังผลบุญจากการถือศิลอดเขาจะได้รับการอภัยบาปของเขาที่ผ่านมาแนะนำตัว

นางสาว ซารีนา เส็นธนู ชั้นม.5 เลขที่ 5
30/3 หมู่ที่ 9 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โรงเรียน มุสลีมีนศึกษา จ.สงขลา